26 grudnia, drugi dzień świąt Bożego Narodzenia i… wracamy do rzeczywistości. Ale jeszcze, zanim święta powiedzą „Do zobaczenia za (może) rok”, pytamy Ferrana Fagesa, jak Boże Narodzenie mija u niego w Barcelonie.

Mamy Boże Narodzenie. Jak je spędzasz?

Świątecznie z…. Ferranem FagesemW domu w bardzo małym gronie krewnych.

Czy macie w domu jakieś specjalne tradycje świąteczne?

Niezbyt.

Twoje ulubione świąteczne filmy i piosenki?

Żadne!

Jaki to był rok dla ciebie? Jak epidemia wpłynęła na twoje życie?

Rok 2020 był trudnym rokiem dla mnie i dla mojej żony. Udało nam się pozostać pozytywnym i aktywnym, ale straciłem wiele robót/koncertów… Z drugiej strony udało mi się skupić na kilku projektach i zrealizować je. Słuchałem dużo muzyki, głównie przez Bandcamp.

Twoje plany na rok 2021?

Moje plany na 2021 rok nie są długofalowymi pomysłami. Po prostu twardo stąpać po ziemi. Słuchać, grać i tworzyć silne więzi w tych niepewnych czasach.

English version:

It’s Christmas. How do you spend it?

At home with very few relatives.

Do you have any special Christmas traditions at home?

Not many.

Your favorite Christmas movies and songs?

None!

What year 2020 was for you? How did the epidemic affect you and your life?

2020 was a very difficult year for me and my wife. We’ve managed to stay positive and active but I’ve lost many jobs/gigs… In the other hand I’ve managed to focus in few projects and make it happen. I’ve listened a lot of music mainly through Bandcamp.

What are your plans for 2021?

My plans for 2021 is not fall in longterm ideas. Just keep my foot in the ground. Keep listening, keep playing and doing strong connections for these uncertain times.

%d bloggers like this: