Kolejnymi bohaterami Czynników pierwszych są RSS B0YS. Tajemniczy duet zdecydował się opowiedzieć o HDDN, dwupłytowym albumie, którego premiera odbędzie się już 24 stycznia nakładem mik.musik.!. i BDTA. 

HDDN

W UKRYCIU SIĘ LEPIEJ DZIAŁA, CH0Ć W MASKACH SIĘ TRUDNIEJ GRA. WBREW P0Z0R0M, R0ZDZIELCZ0ŚĆ SIĘ P0DN0SI, B0 DUSZA SIĘ WY0STRZA.

CD1

„YNH00MYN”

PRACA W STUDI0 CZĘST0 WYDAJE SIĘ NIELUDZKA, PRAWIE ANTYLUDZKA. CIEKAWIEJ JEST PRAC0WAĆ W BIBLI0TECE. WIĘC T0 WŁAŚNIE R0BIMY, SEGREGUJEMY KATAL0GI PRADAWNYCH BŁYSKÓW.

„101 NYGHT F()()NK”

WSPÓŁPRACA Z SEBASTIANEM BUCZKIEM ZAWSZE PRZYN0SI CIEKAWE I D0BRE EFEKTY. T0 JEDEN Z TAKICH. FIB0NACCI SIĘ D0 TEG0 D0KŁADA R0ZSĄDNIE. N0C T0 D0BRY M0MENT NA F00NK.

„102 N0RM FYLMM00SYK || W000ND YFR0”

TEN KAWAŁEK T0 N0WSZA WERSJA TEGO WYPUSZCZ0NEG0 JUŻ WI0SNĄ 2014. JEST T0 TAKI PUSTYNNY GLAM-DR0NE.

„103 B00L00CY /FYNF/”

UTWÓR 0 KILKU WERSJACH, SZYBSZĄ, PARASHANGAAN0WĄ, P0KAZALIŚMY JUŻ 0NLINE JESIENIĄ. W0LNIEJSZA MA INNY GR00VE. W INNĄ STR0NĘ SIĘ KIWA GŁ0WĄ.

„104 2O14 W0RKS ::”

0 TYM, ŻE TRZEBA CZASEM DŁUŻEJ P0PRAC0WAĆ. CAŁY R0K NAWET. T0 JEST DŁUG0.

„105 2O15 SH0WS ;;”

0 TYM, ŻE EFEKTY M0GĄ PRZYJŚĆ W NIE0CZEKIWANYM M0MENCIE. I ŻE M0ŻNA SIĘ 0KŁAMYWAĆ, ŻE SIĘ NA TEN M0MENT NIE CZEKA. PRAWDA JEST TAKA, ŻE SIĘ CZEKA. SŁ0DYCZ.

„106 B0YS”

0 NAS. 0 CHŁ0PCACH W 0GÓLE. P0ZA TYM, TUTAJ CHCIELIŚMY UZYSKAĆ MAKSYMALNĄ KLAR0WN0ŚĆ BRZMIENIA, KRYSTALICZNOŚĆ NAWET, ŻEBY T0 BYŁ NASZ STATEMENT NA N0WE CZASY. KTÓRE PRAWD0P0D0BNIE JEDNAK NADESZŁY.

„107 PYYGMYY YYLL00SY0N”

WIĘKSZA FATAM0RGANA M0ŻE BYĆ MNIEJSZYM ZŁUDZENIEM. A WSZYSTK0 DZIEJE SIĘ W RÓWNIK0WYM LESIE, KTÓRY P0LECAMY. M0ŻNA SIĘ P0RZĄDNIE SP0CIĆ I 0DNALEŹĆ SAMEG0 SIEBIE.

„108 YYXXTTRRYYMM”

LATANIE W K0SM0S JEST CZYMŚ D0BRYM. NAD NIEKTÓRYMI UTW0RAMI NA HDDN PRAC0WALIŚMY R0K. TEN AKURAT P0WSTAŁ W JAKIEŚ DWIE G0DZINY. NIE BYŁ0 SIĘ NAD CZYM ZASTANAWIAĆ. T0 TAKŻE PIERWSZY SINGIEL Z PŁYTY. B0 K0PIE.

„109 J00N SL0WYN”

W CZERWCU NA CHWILĘ ZW0LNILIŚMY I 0 TYM TA PIEŚŃ JEST.

„110 /\LT/\ /\-/\ 00-00 V0L XXL”

ZNÓW SEBASTIAN NAM P0MÓGŁ ZE SW0JĄ ALTAN0VA MASZYNERIĄ PRZEFILTROWAĆ D0 PEŁNEG0 ANAL0GA. NAGRAŁ T0 P0TEM NA PLASTIKU, MY ZGRALIŚMY Z GRAM0F0NU D0 HD Z P0WR0TEM I D0DALIŚMY C0Ś JESZCZE. T0 TAKIE P0SZERZENIE NASZEJ WSPÓLNEJ PHYSYC00L SERIES. V0LUME VERY HIGH AND LARGE.

CD2

„YMM00NY”

NIE JESTEŚMY 0DP0RNI NA ŚWIAT.

„201 HYDDYN”

BARDZ0 GŁĘB0KIE SCH0WANIE, GĄSZCZ, W0DA, DN0, 0CEAN, REKINY, PANTERY, UF0.

„202 YFR0”

AFR0. IMPR0WIZACJA. CIĘCIE.

„203 YFR0@B0TT0M.C0M”

NIE PISZCIE NA TEN ADRES. TYLK0 NAM W0LN0. TYLK0 NAM BĘDZIE 0DPOWIEDZIANE.

„204 DYY F()()NK”

DZIEŃ T0 TAKŻE WSPANIAŁA INNA P0RA NA F00NK. NAGRANE 0MALŻE NA ŻYW0. Z CZEGO JESTEŚMY D00MNI.

„205 LYS0TH0”

TAKI KRAJ.

„206 B0Y L >< B0Y R”

TUTAJ ZAUWAŻYLIŚMY TAKIE DZIWNE STERE0 – WSKAŹNIKI I WYKRESY P0KAZUJĄ, ŻE WSZYSTK0 JEST RÓWN0, ALE UCH0 P0DPOWIADA, ŻE JEST P0KRZYWI0NE. CIŚNIENIE. T0 TEŻ 0DN0SI SIĘ D0 3D. I JEST TAKŻE NASZĄ ZASADĄ PROSTĄ KONCERT0WĄ – JEDEN B0Y ST0I P0 LEWEJ, DRUGI ST0I P0 PRAWEJ. NUMERKI BEZ ZNACZENIA. WSZYSTK0 SIĘ ZMIENIA. NA ŻYW0.

„207 S00K”

WITAMINY SĄ NIEZBĘDNYM ELEMENTEM ZDR0WEG0 ŻYWIENIA. SZCZEGÓLNIE W K0SM0SIE.

„208 YYXTYYTYYC”

M0ŻECIE T0 CZYTAĆ JAK0 EKSTATYCZNY. JAK0Ś TAK NAS T0 UN0SI, WIĘC ZOSTAWILIŚMY T0 TAKIE UN0SZĄCE SIĘ.

„209 YYST WYYST”

T0 Z K0LEI M0ŻECIE CZYTAĆ JAK0 EAST WEST WSCHÓD ZACHÓD. SŁ0ŃCE WSTAJE P0 0DWRÓC0NEJ STR0NIE ŚWIATA. NIEWAŻK0ŚĆ ZMIENIA PRAWIE WSZYSTK0.

„210 W00TK00NK00N”

CZĘST0 SŁUCHAMY, C0 MUZYKA, KTÓRA WŁAŚNIE P0WSTAJE, MA NAM D0 P0WIEDZENIA. T0 ZNACZY SŁUCHAMY JEJ ZAWSZE BARDZ0 UWAŻNIE, ALE TYLK0 CZASEM TĘ JEJ 0P0WIEŚĆ M0ŻEMY ZAMKNĄĆ W JEDNEJ ZWINNEJ 0N0MAT0EP0PEI.

„211 YCYD YND”

TR0CHĘ KWASU NA K0NIEC. NIE MYLIĆ Z KWASEM.

„212 MYYT Y000 /0N YN0THR PLNT/”

D0 Z0BACZENIA NA INNEJ PLANECIE. NIE ŻEBY TUTAJ BYŁ0 NIECIEKAWIE, ALE TYLK0 DALEKIE P0DRÓŻE P0ZWALAJĄ W PEŁNI 0DKRYĆ SAMEG0 SIEBIE.

PS

NIE SŁUCHAJCIE TEJ PŁYTY NA LAPT0P0WYCH GŁ0ŚNICZKACH, NIE SŁUCHAJCIE NA TYCH TAKICH ZŁYCH MAŁYCH D0USZNYCH SŁUCHAWKACH. WŁĄCZCIE C0 TRZEBA I ZRÓBCIE T0 BARDZ0 GŁ0ŚN0. DAJCIE SIĘ WYMAS0WAĆ. DAJCIE SIĘ P0LIZAĆ. P0ZDRAWIAMY WAS. JESTEŚCIE NASZYMI PRZYJACIÓŁMI.

***

WYTWÓRNIA: mik.musik.!. / BDTA
WYDANE: 24 stycznia 2015
WIĘCEJ O: RSS B0YS
INFORMACJE O ALBUMIE

%d bloggers like this: