Nina Wähä w TO JEST DOBRE o utworze Kalush, książce To Paradise, koncercie Magnetic Fields czy wakacyjnym domku na północy Szwecji.

Debiutowała w 2007 roku powieścią S som i syster, która nie doczekała się jeszcze polskiego wydania. Potem dorzuciła Titta inte bakåt. Nad Wisłą Nina Wähä stała się popularna dzięki tegorocznemu Testamentowi, książce, w której szwedzka pisarka opisała historię pewnej szwedzkiej rodziny, bazując na swoich doświadczeniach, oraz związki z Finlandią, przede wszystkim Doliną Tornio. Być może sukces Testamentu skłoni Wydawnictwo Poznańskie do wypuszczenia na rodzimy rynek pierwszych dwóch powieści urodzonej w 1979 roku, byłej wokalistki indiepopowego składu Lacrosse?

Testament ukazał się w styczniu tego roku nakładem Wydawnictwa Poznańskiego w ramach cyklu wydawniczego Seria Dzieł Skandynawskich.

MUZYKA

Kalush – „Stefania”

Może nie jest to coś nieznanego, ale warto wspomnieć o wkładzie Ukrainy w konkurs piosenki Eurowizji pod postacią utworu „Stefania” zespołu Kalush. Zwykle ten konkurs nie jest moją bajką, raczej czymś, przez co cierpię z powodu moich dzieci, które to uwielbiają. Ale w tym czasie każde wydarzenie kulturalne powinno być przypomnieniem straszliwej wojny w Ukrainie. (Dodatkowo piosenka jest nadspodziewanie dobra.)

KSIĄŻKA

Hanya Yanagihara – To Paradise (2022, Doubleday)

Właśnie kupiłam nową powieść Hanyi Yanagihara To Paradise i nie mogę się doczekać, kiedy będę miała czas ją przeczytać. Jej ostatnia książka, Małe życie, sprawiła, że ​​spędziłam dwie noce z rzędu, czytając i farbując moją mokrą od łez poduszkę, więc oczekiwania są wysokie.

WYDARZENIE

Magnetic Fields w Sztokholmie

2 czerwca Magnetic Fields grają w moim rodzinnym Sztokholmie. Ostatni raz, kiedy ich widziałam, Stephen Merritt nie pozwolił publiczności klaskać pomiędzy piosenkami z powodu głośnego hałasu. Nie mogę się doczekać, aby zobaczyć, czy rozwinął jeszcze więcej cech i jakie one są.

GRA

UNO!

UNO! Zawsze UNO w naszej rodzinie. Ta gra nigdy mi się nie nudzi.

MIEJSCE

Domek w Szwecji

Ilustracja do tekstu: Jon Ottosson good free photos

Właśnie kupiliśmy nasz pierwszy własny domek! W Szwecji każdy, kto może, ucieka z miast na letnie miesiące. Znajduje się w północnej części Szwecji i blisko oceanu. To tutaj będę od teraz spędzać cały swój czas i będzie rozgrywać się moja kolejna powieść.


CZY WIESZ, ŻE FYH! ISTNIEJE JUŻ PONAD 10 LAT? MOŻESZ POMÓC NAM PROWADZIĆ FYH!, KTÓRE DZIAŁA BEZ SPONSORÓW CZY BOGATYCH WYDAWCÓW. MOŻESZ TO ZROBIĆ, PRZELEWAJĄC DOWOLNĄ KWOTĘ NA KONTO STOWARZYSZENIA NOWA KULTURA I EDUKACJA, W TYTULE WPISUJĄC: DAROWIZNA NA CELE STATUTOWE STOWARZYSZENIA:
19 1750 0012 0000 0000 3484 9048. 
TWOJE WSPARCIE POMOŻE NAM SIĘ ROZWIJAĆ. DZIĘKUJEMY!

ENGLISH VERSION:

MUSIC

Kalush – „Stefania”

Maybe not something unknown but worth mentioning is the Ukraine contribution to the Eurovision Song Contest „Stefania” by Kalush. Normally this competition is not my cup of tea, but something I suffer through because of my kids who love it. But in this time, every cultural event should be a reminder of the horrible war in Ukraine. (Plus, the song is unexpectedly good.)

BOOK

Hanya Yanagihara – To Paradise (2022, Doubleday)

I just bought Hanya Yanagiharas new novel To Paradise and look forward to when I will have the time to read it. Her last book, A little life, made me stay up two nights in a row reading and dying my pillow soaking wet with tears so expectations are high.

EVENT

Magnetic Fields in Stockholm

Magnetic Fields are playing my home town Stockholm on June 2. Last time I saw them Stephen Merritt didn’t allow the audience to clap between songs because of the loud noise. Look forward to seeing if he developed even more characteristics and what they are.

GAME

UNO!

Uno! Always UNO in our family. I never get tired of this game.

PLACE

Swedish cottage

Just bought our first own cottage! In Sweden everyone who can escapes the cities for the summer months. It’s in the northern parts of Sweden and close to the ocean. This is where I’ll spend all my time from now on, and where my next novel will take place.


DID YOU KNOW THAT FYH! WORKS FOR MORE THAN 10 YEARS? YOU CAN HELP US RUN A FYH! THAT WORKS WITHOUT SPONSORS OR RICH PUBLISHERS. YOU CAN DO IT BY TRANSFERING ANY AMOUNT TO THE NEW CULTURE AND EDUCATION ASSOCIATION ACCOUNT, WITH THE TITLE: DONATION TO THE STATUTORY ASSOCIATION:
19 1750 0012 0000 0000 3484 9048 IN PLN

OR

PL 97 1750 0012 0000 0000 3484 9099 (EURO).

YOUR SUPPORT WILL HELP US GROW. THANK YOU!


 

%d bloggers like this: