NAZWA: Kozanów Records
DATA STARTU: 2016
MIASTO: Wrocław
FACEBOOK: K L I K!
STRONA INTERNETOWA: K L I K!

KATALOG:

2016: Mlekoman – Not Defined

POLECAMY LEKTURĘ: